כשנגמרות המילים. כיצד ניתן לנחם אנשי שכול?


כשנגמרות המילים. כיצד ניתן לנחם אנשי שכול?